Polish Community

Polish Community


Salon MidTown Toyota jest dumny z tego, ze moze s?u?y? Polonii w Chicago od ponad 30 lat.

Nasza polsko-j?zyczna obsluga jest gotowa spe?ni? wszystkie Pa?stwa samochodowe potrzeby. Szukacie nowego lub u?ywanego auta? Zawsze s?u?ymy pomoc?.

Proces kupna samochodu, mo?e by? czasem skomplikowany.

Negocjacje, wype?nianie aplikacji kredytowych, wymiana starego samochodu, przygotowanie wszystkich niezb?dnych dokumentów na nowy, to wszystko mo?e by? k?opotliwe je?eli nie mówisz biegle po angielsku.

Nasi polsko-j?zyczni przedstawiciele zadbaj? o to, ?eby nic nie zosta?o pomini?te przy za?atwianiu tych spraw i kompletowaniu dokumentów.

VIEW NEW INVENTORY CONTACT US


Rafal KamyszRafal Kamysz
Internet Manager / Polish
(847) 519-3789
rkamysz@resnickautogroup.com
Since Nov. 2004

Rafal Kamysz jest naszym Menad?erem d/s Sprzeda?y Internetowej. Dzi?ki temu, ?e MidTown Toyota jest cz??ci? Resnick Auto Group, Rafa? ma dost?p do bazy ponad 500 u?ywanych samochodów. Czegokolwiek Pa?stwo szukaj? – nowej lub u?ywanej Toyoty, Lexusa czy Mercedesa napewno co? dla Was znajdziemy.